EESTI

Meie Eesti büroo pakub järgmisi teenuseid:

 • Lai valik raamatupidamis-teenuseid, sealhulgas aastaaruannete koostamine, aruannete koostamine rahvusvahelistele audiitoritele ning muude igakuiste ja –aastaste aruannete koostamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (IFRS), samuti sarnaste aruannete koostamine näiteks toeks kohtuvaidlustes
 • Eesti firmade asutamine ja haldus
 • Lai valik sekretäriteenuseid Eesti firmadele
 • Nõu ja abi Eesti firmadele palkade ja pangaarvete halduse vallas

Liikmelisus

Meie Eesti büroo kuulub järgmistesse organisatsioonidesse:

Kasulikke linke

 • e-riik Riigi ametlik portaal. Institutsioonid, riigiasutused, poliitika
 • Riigikogu Informatsioon Riigikogu kohta ning andmed Riigikogu koosseisu, fraktsioonide ja komisjonide kohta.
 • Eesti Vabariigi President Vabariigi presidendi ametlik veebisait
 • Eesti Vabariigi Valitsus Vabariigi valitsuse ametlik veebisait
 • Riigikohus Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus. Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus on sätestatud kohtute seaduses.
 • Riigikontroll Eesti maksumaksja huvides ja palgal tegutsev sõltumatu asutus, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest pakkunud.
 • Eesti Pank Eesti Pank on sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, kes ei allu valitsusele ega ühelegi teisele täidesaatvale riigivõimuasutusele
 • Maksu- ja Tolliamet Maksu- ja Tolliameti seadusjärgne roll ühiskonnas on tõhus ja täpne maksude haldamine, ettevõtluse hõlbustamine ning ühiskonna ja majanduse kaitsmine
 • e-äriregister e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta
 • Eesti Statistikaamet Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infoteenust Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta.
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on eraõiguslik mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eestis registreeritud ettevõtted ja organisatsioonid
 • Patendiamet Ameti tegevuse eesmärk on riigi majanduspoliitika elluviimine tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas
 • Patendibüroo TURVAJA OÜ Kaubamärkide, leiutiste, kasulike mudelite ja disainilahenduste õiguskaitse kodu- ja välismaal

Lisainfo saamiseks palume ühendust võtta meie Eesti kontoriga või saata e-kiri aadressile: info@prosperainfo.com