TINGIMUSED

Seda veebisaiti kasutades teadvustate, et olete meie teenuse tingimustega ning allpool toodud sätetega tutvunud, nendest aru saanud ja nendega nõustunud.

Üldtingimused

Käesoleva veebisaidi kasutamise üldtingimused on järgmised:
  • Kõik käesoleval veebisaidil kirjeldatud tooted ja teenused vastavad "Prospera tingimustele", mis on kättesaadavad igas meie büroos
  • Kuigi käesoleval veebisaidil olev informatsioon on meile teadaolevalt korrektne, ei saa me seda garanteerida
  • Prospera jätab endale õiguse käesoleva veebisaidi sisu muuta ilma eelneva hoiatuseta ja oma äranägemise kohaselt
  • Kogu informatsioon käesoleval veebisaidil on autoriõigusega kaitstud ning seda ei tohi kopeerida ega mingil muul viisil paljundada ilma Prospera kirjaliku nõusolekuta
  • Käesoleval veebisaidil olev informatsioon on üldine ning ei ole mõeldud juriidilise nõuandena. On soovitav, et kliendid küsivad enne iga tegevust või tegevusetust korrektset professionaalset nõu
  • Käesoleva veebisaidi originaalkeel on inglise keel. Kõik muud keeled on originaali tõlked. Juhul, kui ingliskeelse ja mõne tõlgitud veebilehe vahel esineb vasturääkivusi, loetakse õigeks ingliskeelne variant