JHI

Jeffries Henry International (JHI)

Prospera grupp on sõltumatu rahvusvaheline raamatupidamisettevõtete kontsern ning Jeffries Henry International’i (JHI) liige.

JHI on ülemaailme raamatupidamisteenust ja ärinõustamist pakkuvate ettevõtete ühendus, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele vajalikke ressursse, mis tagaksid jätkuvalt väga heal tasemel teenuste osutamise kohalikele klientidele. JHI liikmed jagavad oma järeleproovitud kogemusi ja pakuvad individuaalset nõustamist klientide finantstuleviku kindlustamiseks, pakkudeserinevaid raamatupidamis- ja ärikonsultatsiooniteenuseid vastavalt kliendi finantsvajadustele. Ühenduse liikmed kasutavad parimaid finantslahendusi ja detailideni läbi mõeldud teenuseid, et aidata oma klientidel enesekindlalt ja edukalt lahendada nii lühi- kui pikaajalisi äriprobleeme.

Lisainformatsiooni saamiseks külastage aadressi http://jhi.com/ .