İşletmenizi Malta'ya taşımalısınız çünkü...

İşletmenizi Malta’ya taşıyın!

“Etkin kurumsal vergi oranı – %5
Temettü vergisi – %0”

Bir şirketi veya benzeri tüzel kişiliği farklı bir yargı alanına taşımak için pek çok sebep olabilir. Siyasi, ekonomik ve mali ortamda yaşanan değişiklikler, şeffaflık ve uyum isteği bu sebepler arasında yer alabilir. Diğer bir ifadeyle şirketler Malta gibi daha “sağlam ve güçlü” adreslere yönelebilir.
Gerek vergilerin uygulandığı ülkelerdeki katı vergi politikaları sebebiyle gerekse bankaların artık offshore çalışma şeklini kabul etmemesi sebebiyle offshore ve vergi cennetleri artık tercih edilmiyor.

Elbette vergilerin ödenmesi şart. Ancak asıl sorulması gereken soru nerede ve ne kadar ödeneceği?

Neden Malta?

Malta, başlıca kredi değerlendirme kuruluşlarınca onaylandığı üzere defalarca “A” derecesi almış, siyasi ve ekonomik istikrar sunan bir AB üye devletidir. Bankacılık sistemi sağlam ve güçlüdür. AB’nin en iyi gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYİH) sahiptir.

Peki Malta neden kıbrıs, irlanda veya macaristan kadar konuşulmuyor?

Cevabı çok basit – Malta’da uygulanan kurumsal gelir vergisi oranı %35. Bu oldukça yüksek bir rakam. Öte yandan ödenmiş vergiler üzerinden %30 vergi iadesi öngören bir yasa mevcut. Bu durumda etkin kurumsal vergi oranı %5 oluyor. Temettü vergisi ise %0. Bu şu anda AB’de ve dünya genelinde uygulanan en düşük oran.

“Etkin kurumsal vergi oranı – %5
Temettü vergisi– %0”

Şirketimi nasıl Malta’ya taşıyabilirim?

Bunun en kolay yolu, diğer ülkedeki şirketinizi kapatarak Malta’da yeni bir şirket kurmak. Ancak, şirketin ticari geçmişini muhafaza etmek istediği ya da halen devam etmekte olan açık sözleşmelerinin bulunduğu durumlarda bu her zaman uygulanamıyor. Bu gibi durumlarda Malta’da daimi işletme (PE) sicil kaydı yaptırmak veya işyerini taşımak bir çözüm olabilir. Kurumsal vergi mukimliğinizi Malta’ya taşıyarak kurumsal yapınızı geliştirmeye ne dersiniz?

En kolay çözüm Malta’da yeni bir işletme kurmak

Bu doğrultuda bir Malta Limited Şirketi veya Malta Limited Ortaklık Şirketi kurabilirsiniz.

Malta limited şirketi

Sınırlı sorumlu şirketler veya Malta limited şirketleri, hem yerel hem uluslararası bağlamda iş yapmak için tercih edilen araçlardır.

 • Şirketi sicile kaydettirmek veya şirket kurmak kolay ve basittir.
 • Ticari kara düşük etkin faiz oranı uygulanır.
 • Şartlı gelen temettülere vergi uygulanmaz.
 • Giden temettülere vergi uygulanmaz.
 • Sermaye kazançlarına katılım istisnası verilir.
 • AB, Schengen bölgesi ve OECD üyeliğinden yararlanır.
 • Resmi para birimi Euro’dur.
 • Gelişmiş ve rekabetçi bir kurumsal vergi sistemi mevcuttur.
 • Bankacılık sistemi sağlam ve güçlüdür.
 • Finansal hizmetler sektörüne güçlü ve istikrarlı siyasi destek sağlanır.
 • Transfer fiyatlandırması yapılmaz, CFC kuralları uygulanmaz.
 • Resmi dili İngilizcedir.

Kuracağınız bir Malta limited şirketi, 70’i aşkın ülkede Malta’nın geniş vergi anlaşması ağından yararlanmanıza imkan tanır. Malta, tam tahakkuk vergi sistemini kabul eden tek AB üye devletidir. Bu sistem sayesinde hissedarlar şirketin ödediği vergiden iade talep etme hakkına sahiptir. Vergi iadeleri, temettünün dağıtıldığı kaynağa göre farklılık gösterebilir, dolayısıyla hissedarlar etkin vergi oranını %10’a, %5’e indirebilir veya gelirlerini vergiden muaf tutabilir. Özel kategori çalışanlara sunulan vergi muafiyet imkanı veya vergi yardımları da mevcuttur.

“Vergilerin düşük olması, muhasebe koşullarının net olması, bankacılık sisteminin gelişmiş olması, kullanılan dilin İngilizce olması, şirket işletme ve bakım masraflarının düşük olması, coğrafi konumunun çok avantajlı olması Malta’yı modern girişimciler için cazip kılan unsurlardandır.”

Malta limited şirketi kurmanızda size yardımcı olalım.

Malta lımıted ortaklık şirketi

Malta limited ortaklık şirketi (Malta LP), vergi bakımından şeffaf olmakla birlikte tüzel kişiliğe haiz bir varlıktır. Malta LP, Malta’da kayıtlı bir onshore kuruluşudur.

Ortaklıklar, şirketlere kıyasla, doğası gereği yasal veya mali olarak daha esnektir, cazip vergi planlama fırsatlarına uygun zemin hazırlayabilir. Sınırlı sorumlu şirketler (Malta Ltd. şirketleri) hem yerel hem uluslararası bağlamda iş yapmak için tercih edilen araçlardır. Ortaklık şirketleri, sınırlı sorumlu şirketlere kıyasla daha az düzenleyici yükümlülüklere tabidir.

Malta LP, vergi bakımından şeffaf bir araç olarak kabul görme yoluna gidebilir. Ortakların lehtarlarının Malta’da mukim olmadığı durumda ve özellikle de ortakların ve lehtarların ikamet ettiği ülkenin vergi makamlarının Malta LP’yi tüm gelirlerin sahibi olarak tanımaması durumunda -ortaklıktan doğan karın/gelirin, sermaye karının veya lehteki menkullerin Malta LP tarafından dağıtılmasının ardından, ortakların/lehtarların ikamet etmekte olduğu kendi ülkelerinde vergiye tabi olması- cazip bir planlama aracıdır.

“Malta LP vergi bakımından şeffaf ise, gelir Malta’ya getirilmiş olsa bile Malta’da vergi uygulanmaz. Vergi bakımından şeffaf olan Malta LP’nin geliri her zaman her ortağın şahsi seviyesine göre (genel LP seviyesine göre değil) vergilendirilir.”

Vergi bakımından şeffaf Malta lp’nin temel özellikleri:

 • Ayrı bir tüzel kişiliktir.
 • Malta’da vergi bakımından şeffaf bir araç olarak kabul edilir.
 • Basit bilanço eşliğinde vergi iadelerinin yıllık düzende sunulması esastır.
 • Malta’da KDV kaydı yaptırılabilir.
 • Ltd şirketlerine kıyasla daha az düzenleyici yükümlülüklere tabidir.
 • Mali esnekliğe sahiptir.
 • Gerçek şahıslar ve tüzel kişiler ortak olabilir.
 • Komandite ortaklar LP’nin sevk, idare ve temsil yetkisine sahiptir.
 • İmzalı bir ortaklık senedinin Şirketler Sicili’ne teslim edilmesiyle sicil kaydı işlemi yapılabilir.
 • Ortaklıkların tüzel kişiliği ortaklarınkinden ayrı tutulur.
 • Limited şirketin aksine vergiye tabi olmayabilir.
 • Ortaklık geliri üzerinden vergi ödeme yükümlülüğü ortaklara geçer.
 • Ortakların geçerli kişisel vergi durumuna ve vergi oranına göre vergilendirme yapılır.
 • Varsayılan olarak vergi bakımından şeffaftır.
 • Ltd. şirketi olarak vergiye tabi olmayı seçebilir.
 • Tasfiye işlemleri oldukça basit ve zahmetsizdir.

Şirketinizi tasfiye etmeden kolaylıkla Malta’ya taşıyabilirsiniz.

Şirketinizi tasfiye etmeden Malta’da vergi indirimlerinden yararlanmanın iki yolu bulunmakta.

 • Yurtdışındaki daimi işletmenizi (PE) Malta’da sicile kaydettirerek işyeri açmak. Zahmetsiz bir uygulamadır. Süreç oldukça hızlı ve etkilidir.
 • Bir offshore yargı yerinden Malta’ya taşınmak. Yabancı ülke kendi ülke kanununda bu anlayışa yer vermiş ise yabancı şirketinizi ve işletmenizi tasfiyeye gitmeden Malta’ya taşımak bir çözüm olabilir.

Kurumsal göç, mevcut şirketin ticari anlaşmalarından doğan iş portföyünü ve aktiflerini tasfiyeye gitmeden Malta’ya aktarmasına olanak tanır. AB’de bir banka hesabı oluşturduktan sonra yurtdışı şirketinizi Malta’da sicile kaydettirerek veya Malta’ya taşıyarak vergi uyumu ve vergi etkinliği kolaylıklarından yararlanabilirsiniz.

“2004 yılından bu yana AB üyesi olan Malta, girişimciler için en önemli unsurlardan biri olan istikrarlı ve öngörülebilir vergi sistemine sahip bir ülkedir. Malta yıllardır vergi politikasını iyileştirmeye, bürokrasiyi azaltmaya, muhasebe sistemini sadeleştirirken daha kapsamlı hale getirmeye çalışmaktadır. Devlet kurum ve kuruluşlarına ulaşmak ve iletişime geçmek basit ve kolaydır.”

Yabancı şirketlerin Malta’da sicil kaydı

Kurumsal yapılaşma bakımından ek seçenek ve esneklik sağlayan Malta şirketler hukuku, yabancı şirketlere, yeni şirket kurmaya veya mevcut şirketleri taşımaya gerek kalmadan Malta’da şube açma veya daimi işletmeler kurma seçeneği sunmaktadır. Yabancı şirket tanımı şu şekildedir: “Malta dışında teşekkül olan veya kurulmuş bulunan bir tüzel kişilik”.

Yabancı şirketin Malta daimi işletmesi (pe):

 • Yabancı emsalinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir.
 • Malta’da yeniden kuruluş işlemi yapılmasına gerek yoktur. Malta’da kuruluş için öngörülen tek kriter, Malta’da bir işyerinin bulunması ve Malta’da mukim bir gerçek şahıs yetkilisinin olmasıdır.
 • PE açılışı için Malta Şirketler Sicili’ne ödenecek tescil harç bedeli, yabancı şirketin kayıtlı sermayesinin itibari değerine bağlıdır. Sicil kayıt harcı, istenen gerekli belgelerin Şirketler Sicili’ne sunulması esnasında ödenir.

PE sicil kaydı işlemi oldukça basit ve zahmetsizdir. İstenen tüm belgeler teslim edildikten sonra sadece birkaç gün içinde tamamlanabilir.

Malta pe (daimi işletme) oluşturmanıza yardımcı olalım.

Şirketinizi Malta’ya taşıma

Yurtdışı şirketinizin Malta’ya taşınması için tüzel kişiliğiniz Şirketler Sicili’ne resmi bir başvuru yaparak, yurtdışı kayıtlı şirketin Malta’ya taşınması talebinde bulunmalıdır. Yapılacak bu başvuruyla birlikte istenen belgeler de ibraz edilmelidir. Prospera, gerekli belgelerin bir listesini size sağlayacaktır. Daha da önemlisi asıl ülkede yürürlükte olan kanunun ilgili taşıma işlemine onay verdiği, şirketler sicilinden sorumlu yabancı merciden alınacak bir beyanname ile kanıtlanmalıdır.

Malta tüm gerekli belgeleri kabul ettikten sonra Sicil Kayıt Memurluğu geçici kayıt belgesi düzenler. Tüzel kişilik sicil kaydının asıl ülkede silinmesinin ardından kesin kayıt belgesi düzenlenir. Tüzel kişiliğin, örneğin yatırım faaliyetleri gibi lisansa özgü faaliyet yürüttüğü hallerde ek kurallar geçerli olabilir.

Şirketinizi taşıma prosedürlerine yardımcı olalım.

Sizin için yapabileceklerimiz

Malta’nın başkenti Valletta’da bulunan ofisimiz, Malta şirketlerinin ve yabancı şirketlerin Malta’daki daimi işletmelerinin (PE) yapılaşması, sicil kayıt işlemleri, sevk ve idaresi ile ilgili tam kapsamlı yerel destek hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerimiz arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Yerel işyeri adresi,
 • Yurtdışı şirketi her hususta temsil etmeye ve yetkili merciler ile PE arasında iletişimi sağlamaya yetkili olmak üzere Malta’da mukim bir gerçek şahıs atanması,
 • Şirket sekreterya hizmetleri,
 • Şirketin günlük sevk ve idaresi,
 • Hukuki ve kurumsal belgelerin hazırlanması,
 • Muhasebe, vergi uyumu ve denetimi,
 • Vergi iadelerinin ve denetlenmiş mali durum tablolarının hazırlanması ve sunulması,
 • KDV kaydı (gerekmesi durumunda) ve başvuruda bulunulması,
 • Banka hesabı açılış işlemine ve banka hesabı işletme ve yönetimine yardımcı olma,
 • Yasal yükümlülüklere uyulması konusunda yardımcı olma.

Daha fazla bilgiye ve yönlendirmeye ihtiyacınız varsa

Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili sorularınızı cevaplandırmaya hazır profesyonel ekibimiz her zaman yanınızda.

Bizimle iletişime geçin